Daily Archives: September 16, 2016

ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญผู้สนใจสมัครโครงการฝึกอบรมการสร้างกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า

.สัปดาห์หน้ารุ่นที่1 น่าจะเต็มครับเพราะหนังสือเชิญส่งบุคลากรร่วมเข้าฝึกอบรมฯจะถึงเทศบาล/อบต./นายอำเภอและโรงเรียนทุกแห่งในจังหวัดเลยครับ….และผมให้เจ้าหน้าที่เพิ่มส่งหนังสือไปยังเทศบาล/อบต.จังหวัดใกล้เคียงอีก หนองบัวลำภู/เพชรบูรณ์/พิษณุโลก ครับ ท่านใดสนใจเข้าอบรมเพิ่มเติมที่ภูเรือก็ขอเรียนเชิญนะครับ เตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อม ทำทุกขั้นตอนด้วยตนเองโดยมีท่านอาจารย์บรรจงและผู้ช่วยมือฉมังคอยแนะนำที่ละขั้นตอนอย่างละเอียด และเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาผมได้รับโทรศัพท์จากเรือนจำกลางจังหวัดระยอง ต้องการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมฯด้วยครับ  ( อ้างถึง : https://www.facebook.com/lek.ponchan)

Posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green) | Comments Off