พลังนิวเครียร์ ยาแก้ปวดทางด่วนของ พลังงานผลิตไฟฟ้า

หลังจาก โรงไฟฟ้า นิวเครียร์   เบอร์  1  ของโรงไฟฟ้าญี่ปุ๋น เมือง Fukushima โดนชัดด้วย สึนามิ ที่สูงกว่า 10 เมตร เป็นสาหาเหตุให้สารอันตรายจากเตาปฎิกร แพร่กระจายในรอบบริเวณ   และสูญเสียคนไปอีกจำนวนหนึ่งจากเหตุการณนี้   เราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า ธรรมชาตินั้นยิ่งใหญ่กว่ามนุษย์แน่นอน  แต่ว่าทว่า ใยมนุษย์ไม่สำเนียงต่อการทำลายธรรมชาติไปมากมายแค่ไหน

ญี่ปุ๋นเป็นผู้เริ่มใช้พลังงานนิวเครียยร์ผลิตไฟฟ้า ยุคก่อร้างสร้างตัวหลังสมัยสงครามโลกครั้งที่ สอง ความต้องการไฟ้ฟ้าในการพัฒนา ประเทศที่เจริญทางอุตสาหรรมหนัก อเล็คทรอนิค  นั้นหมายถึงว่า ญีปุ่น  ทำให้โลกเป็นพิษ   เป็นรายแรกๆ  เพิ่งตระหนักในช่วงหลังๆ ออกแบบกฏเกณฑ์ ทางสิ่งแวดล้อมมาใหม่ เพราะ ตัวเองประสพปัญหา กับสภาวะแวดล้อมที่เลวร้าย ในอนาคตอันใกล้

แต่ตอนนี้  ซึ่งก็ทำมานานแล้ว ญี่ปุ๋น พยายามลด อุตสาหกรรมในประเทศตัวเองลง   โดยหันไปสร้าง หรือ ลงทุนประเทศอื่นๆ  เป็นฐานผลิต  ถ้าประเทศใดที่ต้องการพลันตัวเองอุตสาหกรรม เพียงเพราะว่าต้องการสร้างงาน  ชุมชน  หรือ เงินมาพัฒนาประเทศ  แต่ขาดพลังงาน ที่สำคัญคือ พลังงานไฟฟ้า  นั้นคือ ตัวแปรว่า  ในประเทศนั้น จะพยายามหาพลังงานไฟฟ้า มาในรูปของ  โรงไฟฟ้าถ่านหิน โรงไฟฟ้าพลังน้ำ  โรงไฟฟ้าความร้อนร่วม(แก๊ส, น้ำมันเตา )  และ  โรงไฟฟ้าชีวะมวล  (ไบโอ) โรงไฟฟ้าที่ว่ามานั้น  ซึ่งโรงไฟฟ้าที่กล่าวมานี้ ไม่มีทางเพียงพอต่อ อุสาหกรรมใหญ่ และมากๆได้ พอเป็นยาแก้กษัยไปเรื่อยๆ  เพราะว่า การผลิตไฟฟ้าที่มี และ ได้นั้น  ถ้ารวมกันแล้ว  ยังไม่เท่า กับ  “โรงไฟฟ้านิวเครียร์” แถมโรงไฟฟ้าเหล่านี้ ยังสร้างปัญหาให้กับ สิ่งแวดล้อมในประเทศนั้นอย่างมาก   ปล่อยมลพิษ อากาศเสีย น้ำเสีย   แต่ว่า “โรงไฟฟ้านิวเครียร์” นั้นต้องใช้งบ มหาศาล

เหตุปัจจัย  โรงไฟฟ้านิวเครียร์ มีควาเสียหาย .หรือ เหตุสุดวิสัย

1. แผ่นดินไหว  , น้ำท่วมมาก หรือ สึนามิ
2. มนุษย์ ( ทางเทคนิค )
3.ก่อการร้าย (บางกลุ่ม ทำแล้วอาจจะไม่ระบุความรับผิดชอบ ว่าเป้นกลุ่มใด)

อ้างอิงโรงไฟฟ้าในญี่ปุ๋น  และ ขนาดการผลิต

http://www.world-nuclear.org/info/inf79.html

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.