ตึกรูปแบบใหม่ไม่เพียงแค่ลดการใช้พลังงานการใช้ไฟฟ้า แต่มีหน้าที่ผลิตไฟฟ้าได้ด้วย

เมื่อมีตึกสูง ๆ ทำไมต้อง แค่ลดการใช้ไฟฟ้า โดยอาศัยหลักการทาง สถาปัตกรรม และ วัสดุใหม่ๆ  ทิศทาง  แสง ลม   แต่นี้เป้นการคิดอีกแบบ คือ การเอาตึกที่เป็น ที่อยู่อาศัย หรือ สำนักงาน  สูงๆ  จับเอา กังหันลมผลิตไฟฟ้า เข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง ของตึกนั้นๆ  การทำเช่นนั้นได้ต้องอาศัย หลักพลศาสตร์ เพื่อให้ตึก รับกระลม หรือ กำหนดทิศทางลม เองให้เข้าไปยัง กังหันลมให้หมุนได้ และผลิตพลังงานไฟฟ้าออกมา ​ใช้งานด้าน ความแสงสว่าง ในพื้นที่ หรือ แม้แต่ระบบไฟฟ้าสำรอง  ชั่วคราว   เราไปดูตึกนี้กันครับ อาจจะได้เห็น ตึกใหม่ๆ ในเมืองไทย

Clean Technology Tower: Elegant Mix of Biomimicry, Wind Design + Solar Power


Clean Technology Tower If you haven’t noticed, Adrian Smith and Gordon Gill have been showing off some seriously green designs since leaving SOM* — this building is another such example.  One of their newest projects, Clean Technology Tower, builds on principles of biomimicry and utilizes technology and building systems to interact with the surrounding environment.  As you’ll notice from the renderings below, wind turbines are located at the building’s corners to capture wind at its highest velocity as it accelerates around the building.  The number of turbines in the structure increases as you climb up towards the apex, where there’s a veritable wind farm!  Also at the top of the skyscraper, where winds are at a maximum, is a domed double roof cavity that captures air for the wind farm.  The dome itself is also clad in photovoltaic cells that harness the sun’s energy.

Located near public and private transportation, Clean Technology Tower will house roughly 1.8 million sf of office and 300k sf of hotel space.  Although I’m not sure of the green skyscraper’s precise location, Smith + Gill promises unparalleled views of Lake Michigan and the Chicago River from the dome atrium.  Imagine working in a building where you can take the elevator to the top, watch the turbines whirl away, and see the entire city.  It doesn’t get much better than that.

*When Smith and Gill worked at SOM, I understand they contributed to the design of Pearl River Tower, which is also an innovative tower designed to capitalize on wind and solar power.  We also talked about Masdar Headquarters a couple of weeks ago, which is the world’s first mixed-use positive energy building.  Find Smith and Gill, and you’ll find innovative, green architecture.

Clean Technology Tower

Clean Technology Tower

Clean Technology Tower

Clean Technology Tower

Clean Technology Tower Top

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.