โครงสร้างกังหันลม ( Yaw & Hub = Nacelle )

โครงสร้างกันหันลม ประกอบ  Yaw  (แกนจุดหมุนทั้งหมดของตัวกังหันลม)    ​Hub  (แบริ่ง หรือ ดุมล้อรถยนต์) ทั้งหมดจะถูกประกอบเข้าด้วยกัน เป็น ชุดโครงสร้างทั้งหมด  กังหันลมขนาดเล็กส่วนใหญ่ จะต่อตรงกับชุดแม่เหล็ก ซึ่งเป็นตัวที่ทำหน้าหมุนตัดกับชุดขดลวด

* Nacelle   ส่วนมากจะหมายถึง ห้องเครื่องโดย รวมๆ ประกอบไปด้วย   Hub ,Sharp,Bearing,Gear,Generator  และถูกครอบด้วย Cover ที่ออกแบบ

* กังหันลมผลิตไฟฟ้า จะมีการเชื่อม Hub  กับ Generator  มีทั้งแบบ โดยตรง (Direct) หรือ  แบบมีเกียร์ทดรอบ  ( Gear Box) (อัตราการทดรอบ ขึ้นอยู่การออกแบบ กำลัง ขนาด การผลิตไฟฟ้า )

อ้างอิงรูปเพิ่มเติม 1 :  http://thaiwindmill.multiply.com/photos/album/62/62

อ้างอิงรูปเพิ่มเติม 2 : http://thaiwindmill.multiply.com/photos/album/28/New_Album_28


This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.