ความแตกต่างระหว่าง กังหันแบบ Direct VS Gear Box

ต่อความเดิมจากครั้งที่แล้ว  หลังจากที่ทางเราได้กล่าวไว้  กังหันลมผลิตไฟฟ้า มีทั้งแบบ ต่อตรง และ แบบมีเกียร์   ข้อดีของการมี เกียร์  นั้นจะเน้น ประสิทธ์ภาพการทำผลิตไฟฟ้าได้สูงกว่า แบบ  ต่อตรง  ในขนาดของ Generator ที่เท่ากัน  แต่ก้ทำให้ค่าใช้จ่ายของระบบเกียร์นั้นก็สูงขึ้น  แถมด้วย เสียงดังจากระบบเกียร์เมื่อเกิดหมุน

*ในปัจจุบัน ผู้ผลิตกังหันลมไฟฟ้า ใช้ระบบเกียร์มากถึง กว่า 90% ในตลาด  ​(อนาคตทางไทยวินด์มิลล์คิดว่า ระบบ Direct จะเป็นระบบที่ถุกมาใช้แทนมากกว่า)

แบบ  Direct ของ Enercon

แบบมี  Gear Box  ของ  Nordex

กังหันลมขนาดเล็ก ของ Skystream

This entry was posted in กังหันลมผลิตไฟฟ้า (Wind Power), โครงสร้างกังหันลม (Wind Architecture). Bookmark the permalink.

Comments are closed.