ขดลวด (Stator)

ขดลวด มีหน้าที่ในการผลิตกระแสไฟฟ้า เมื่อยู่ในสนามแม่เหล็กเป็นตัวเหนี่ยวนำ  การออกแบบ ขดลวดถือว่าเป้นส่วนสำคัญอย่างมาก  ไม่เพียงแต่ยึดทฤษฏี  แต่ยังต้องอาศัยประสพการณ์ในการทำเป็นอย่างมากเช่นกัน ไม่เช่นนั้น การออกแบบขวดลวด ที่เกินกำลัง และไม่สมดุลกับแม่เหล็ก  และ ขนาดของใบกังหันลม  อาจจะทำให้จำนวน   Volt , Watt ,  และการทำงานของ กังหันลมผลิตไฟฟ้า ไ่ม่ได้ประสิทธิภาพ และ จะต้องยืดหยุ่น ในการออกแบบ ตามกระแสลม,ระยะทางการส่งกระแสไฟฟ้าไปยังแหล่งการใช้งาน   แห่งนั้นๆด้วย   พร้อมทั้งรวมถึงการออกแบบชนิดกระแสไฟ แบบ DC , AC  เพื่อการนำไปใช้งาน ในการบรรจุกับแบตเตอร์รี่

สิ่งที่ต้องการ
1.  ลวดทองแดง ( เบอร์ขยนาดมาตรฐาน )
2. น้ำยาวานิช
3.เครื่องพันขวดลวด
4.สายมัดขวดลวด (เชือก ,กิ๊ปพลาสติค)
5.ปลอกป้องกันสายไฟ

ต่อกันคราวหน้าครับ


This entry was posted in ขดลวด (Coil Core), ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green), โครงสร้างกังหันลม (Wind Architecture). Bookmark the permalink.

Comments are closed.