สัมภาษณ์ กับ นิตรยาสาร MIX

คุณบรรจง ขยันกิจ  ให้สัมภาษณ์ และเล่าเรื่องราว การทำกังหันลม ให้กับนิตยาสาร  Mix  เรื่องราวทั้งหมดจะออกบนฉบับเดือนพฤษภาคม  สมาชิก หรือ ผู้สนใจสามารถ หาซื้อหนังสือบนแผงได้ครับ

ขอขอบคุณ  นิตยาสาร  MIX  และทีมงาน

This entry was posted in จัดกิจกรรม,แลกเแปลี่ยนความรู้ (Attiude & Change). Bookmark the permalink.

Comments are closed.