สถานีสีเขียว รายการคุณภาพของคนไทย ช่อง ทีวีไทย

รายการคุณภาพ และ เพื่อส่งเสริมพลังงานสีเขียว จะถูกออกอากาศ ช่อง ทีวีไทย (ต้องคอยติดตามวันเวลากันอีกครั้งครับ)  เบื้องหลังการถ่ายทำการทำกังหันลม และ บทสัมภาษณ์ ผ่านไปอย่างเรียบร้อยแล้ว

ขอขอบคุณ ทีมงานจัดทำรายการสถานีสีเขียว และ ช่องทีวีไทย

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

4 Responses to สถานีสีเขียว รายการคุณภาพของคนไทย ช่อง ทีวีไทย

 1. ผมชมรายการสถานีสีเขียว เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม กทม. โดยเนื่อหาบางส่วนได้พูดถึงการการไปดูดเอาตะกอนในท้องทะเลมาถมเพื่อทำแนวป่าโกงกาง ผมขอร่วมแสดงความคิดเห็น ในเรื่องการที่น้ำท่วมใน กทม. สาเหตู ๑. แหล่งเก็บน้ำ เหนือนำเกิดการตื้นเขินเก็บกัก น้ำได้น้อยกว่าความเป็นจริง กล่าวคือ เดิมพื้นที่เก็บกักน้ำเมื่อแรกเริ่มของการสร้างเขื่อนเป็นจริงตามที่กำหนด แต่ต่อมาบริเวณเหนือเขื่อนได้มีดินโคลนทางเหนือน้ำไหลมาทับถม จึงทำให้พื้นที่รับน้ำลดลงพอฝนตกเพียงไม่กี่วันน้ำก็เต็แล้วและก็ต้องปล่อยลงมา ๒.ได้มมีการขุดลอกลำน้ำหลัก เช่น ปิง วัง ยม น่าน ในลักษณะผิดธรรมชาติโดยมรการเปิดทางน้ำให้น้ำไหลเร็วข้น โดยธรรมชาติลำน้ำหลักเหล่านี้ จะมี หาด แล้วจะมีวังเวิ้งลึก แต่เดี่วนี้ไม่มีแล้วจึงเป็นเร่งให้น้ำไหลเร้วขึ้น เมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งภาคเหนือตามแหล่งน้ำเหล่านี้ขาดแคลนน้ำ เกิดการแล้งซ้ำซาก และเป็นการเร่งให้น้ำพาเอาตะกอนมาทับถมหน้าเขื่อนมากขึ้น บริเวณที่รับน้ำหน้าเขื่อนย่อมลดน้อยตามไปด้วย ผมเห็นด้วยตามแนวทางที่ทางผู้เชี่ยวชาญทุกท่านพูดถึง เราไม่จำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยต่างประเทศที่ต้องใช้เงินมหาศาล และเป็นการแก้ไขปัญหาไม่ยั่งยืนและทำให้ประเทศเราต้องขาดทุน เอาตามความเห็นของผมดีไหม ทำอย่างไรก็ได้ ให้ กทม.หรือรัฐบาลไปดุด ไปขุด เอาตะกอนหน้าเขื่อนทุกเขื่อน หรือ ตามอ่างเก็บน้ำ หรือ หนอง คลองบึง มาทำแนวช่วยทำป่าโกงกางไม่ดีหรือ ๑.ที่รับน้ำทางเหนือมีมากขึ้น ก็จะลดการปล่อยน้ำของเขื่อนต่างๆ ลงไปด้วย ๒.หากมีการว่าจ้างเอกชนในประเทศไม่จะเป็นรถยนต์ รถไฟ ขนส่ง ก็เป็นการสร้างงานในประเทศ ช่วยให้ราษฎรมีงานทำ ช่วยกระต้นเศรษฐกิจโดยรวมได้เป็นอย่างดี ๓. เปลี่ยแนวคิดในการขุดลอกแหล่งน้ำจากความกว้างเป็นความลึก เสมือนแก้มลิงไง ก็จะช่วยดักตะกอนอีทางหนึ่งด้วย ๔.สาเหตุที่ทำให้น้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งก็เนื่องมาจากตะกอนทางเหนือไม่สามารถไหล่ไปเพิ่มได้ ก็เพราะเขื่อนได้ดักตะกอนเหล่าน้นไว้เสียแล้ว แล้วทำไมเราไม่ช่วยกันเอาตะกอนเหล่านั้นลงให้ได้ เล่า

 2. ผมชมรายการสถานีสีเขียว เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม กทม. โดยเนื่อหาบางส่วนได้พูดถึงการการไปดูดเอาตะกอนในท้องทะเลมาถมเพื่อทำแนวป่าโกงกาง ผมขอร่วมแสดงความคิดเห็น ในเรื่องการที่น้ำท่วมใน กทม. สาเหตู ๑. แหล่งเก็บน้ำ เหนือนำเกิดการตื้นเขินเก็บกัก น้ำได้น้อยกว่าความเป็นจริง กล่าวคือ เดิมพื้นที่เก็บกักน้ำเมื่อแรกเริ่มของการสร้างเขื่อนเป็นจริงตามที่กำหนด แต่ต่อมาบริเวณเหนือเขื่อนได้มีดินโคลนทางเหนือน้ำไหลมาทับถม จึงทำให้พื้นที่รับน้ำลดลงพอฝนตกเพียงไม่กี่วันน้ำก็เต็แล้วและก็ต้องปล่อยลงมา ๒.ได้มมีการขุดลอกลำน้ำหลัก เช่น ปิง วัง ยม น่าน ในลักษณะผิดธรรมชาติโดยมรการเปิดทางน้ำให้น้ำไหลเร็วข้น โดยธรรมชาติลำน้ำหลักเหล่านี้ จะมี หาด แล้วจะมีวังเวิ้งลึก แต่เดี่วนี้ไม่มีแล้วจึงเป็นเร่งให้น้ำไหลเร้วขึ้น เมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งภาคเหนือตามแหล่งน้ำเหล่านี้ขาดแคลนน้ำ เกิดการแล้งซ้ำซาก และเป็นการเร่งให้น้ำพาเอาตะกอนมาทับถมหน้าเขื่อนมากขึ้น บริเวณที่รับน้ำหน้าเขื่อนย่อมลดน้อยตามไปด้วย ผมเห็นด้วยตามแนวทางที่ทางผู้เชี่ยวชาญทุกท่านพูดถึง เราไม่จำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยต่างประเทศที่ต้องใช้เงินมหาศาล และเป็นการแก้ไขปัญหาไม่ยั่งยืนและทำให้ประเทศเราต้องขาดทุน เอาตามความเห็นของผมดีไหม ทำอย่างไรก็ได้ ให้ กทม.หรือรัฐบาลไปดุด ไปขุด เอาตะกอนหน้าเขื่อนทุกเขื่อน หรือ ตามอ่างเก็บน้ำ หรือ หนอง คลองบึง มาทำแนวช่วยทำป่าโกงกางไม่ดีหรือ ๑.ที่รับน้ำทางเหนือมีมากขึ้น ก็จะลดการปล่อยน้ำของเขื่อนต่างๆ ลงไปด้วย ๒.หากมีการว่าจ้างเอกชนในประเทศไม่จะเป็นรถยนต์ รถไฟ ขนส่ง ก็เป็นการสร้างงานในประเทศ ช่วยให้ราษฎรมีงานทำ ช่วยกระต้นเศรษฐกิจโดยรวมได้เป็นอย่างดี ๓. เปลี่ยแนวคิดในการขุดลอกแหล่งน้ำจากความกว้างเป็นความลึก เสมือนแก้มลิงไง ก็จะช่วยดักตะกอนอีทางหนึ่งด้วย ๔.สาเหตุที่ทำให้น้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งก็เนื่องมาจากตะกอนทางเหนือไม่สามารถไหล่ไปเพิ่มได้ ก็เพราะเขื่อนได้ดักตะกอนเหล่าน้นไว้เสียแล้ว แล้วทำไมเราไม่ช่วยกันเอาตะกอนเหล่านั้นลงให้ได้ เล่า

  Post a Comment Cancel reply
  Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

  Name *

  Email *

  Website

  Comment

 3. แบงค์ says:

  พี่ครับรายการวันก่อนที่มีอบรมทำกังหันลมอ่ะครับ
  อยู่ที่จังหวัดอ่ะไรหรอครับ
  แล้วจัดอบรมอีกไหมครับ

 4. admin says:

  จัดอบรมเสาร์นี้ วันที่ 14 พค 2554 วันเดียว ภาคทษฎี สามารถโทรสอบถามได้ครับ ยินดีครับ

  ทีมงานไทยวินด์มิลล์