เยอรมันเป็นชาติแรก ลุกขึ้นประท้วงโครงการนิวเครียร์ 2 แสนกว่าคน

ประชาชนเยอรมัน มากกว่า 2  แสน ในเขต เมือง 4-5 เมืองต้นๆของเยอรมัน  เป็นชาติแรกลุกขึ้นมาประท้วงให้รัฐบาลของตัวเองยกเลิกใช้โรงไฟฟ้านิวเครียร์ ที่กำลังตั้งใหม่ และ ยุบเลิกของเก่าให้หมด   เมื่อได้เห็นความรุนแรง  ทั้งโรงไฟฟ้าเชอรโนบิว ของรัสเชีย(เก่า)   และ  โรงไฟฟ้าฟุกุชิมา  ของญี่ปุ๋น(ล่าใหม่)

เยอรมัน เป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าในการทำ โรงไฟฟ้านิวเครีย์ ในระดับต้นๆ ประเทศผู้ร่ำรวยในกลุ่ม G แต่ประชาชนของเขา ไม่ต้องการความเป็นอัฉริยะของนิวเครียร์​

แต่เป็นนโยบายความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

คือ   หยุด /  ยุบเลิก  โรงไฟฟ้านิวเครียร์   ในเยอรมัน ทั้งหมด

สิ่งที่พวกเขาทำนั้น ทำให้  พรรคการเมืองที่ชื่อว่า พรรคกรีน  ได้รับการตอบรับจากประชาชนในการเลือกตั้งเป็นรัฐบาลครั้งนี้ด้วย​

อ้างอิง ข้อมูล :

http://community.seattletimes.nwsource.com/mobile/?type=story&id=2014609124&

http://m.nctimes.com/mobile/article_5990626a-d248-5bb1-86b3-d34b48dd3e86.html

http://community.seattletimes.nwsource.com/mobile/?type=story&id=2014574301&st_app=ip_news_lite

อ้างอิงภาพ :

http://www.guardian.co.uk/world/gallery/2010/nov/08/germany-nuclear-waste

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.