ญี่ปุ๋น จะทบทวน อีกครั้ง หรือไม่(เรื่องพลังงานไฟฟ้า)

ญี่ปุ๋นต้องเจอสภาวะ ศึกหนักของกับการแก้ปัญหา อันยิ่งใหญ่ ทั้งทางด้าน สภาวะเศษฐกิจที่ค่อนข้าง ยังไม่ดีขึ้นหลังจากเจอวิกฤตการเงินจาก เจ้าพ่อการเงิน อย่างอเมริกา  แต่กลับเจอซ้ำด้วย เหตุแผ่่นดินไหว สึนามิ และ เหตุการณ์ต่อเนื่องนั้น คือ โรงไฟฟ้า ฟุกุชิมา ทั้ง 6 เตาเกิดการระเบิด ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้า อันดับ  1  ของญี่ปุ๋น  เกิดการรุั่วไหล ลงทะเล
ลอยไปในอากาศ  และยังคงไหลลงทะเล  และ ปล่อยไปสู่ชั้นบรรยากาศ เรื่อยๆ จนถึงปัจุบันนี้  ( 31/03/54) .

… สิ่งที่ผู้คน ทั้งชาวญี่ปุ๋นเอง และ คนทั่วโลก  ได้รับข่าวสาร ทำให้เกิดการวิตก ต่อ สารพิษ จาก เตาปฎิกรนิวเครียร์ ว่าจะมีผลกระทบอะไรบ้าง  ทั้งระดับพื้นที่  ไมโคร , แมคโคร    ระยะสั้น ระยะยาว   ทางตรง  ทางอ้อม

อันตรายถึงขั้นเร็วร้ายมากแค่ไหน??   ที่ผู้คนคาดไม่ถึง    เช่น ระดับสารบางสารกัมมันตรังสี ที่ลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ  ระดับ  2-3-4    ในระดับปฎิกิริยาที่เล็กทีสุด  ทำให้เกิดสภาวะ ชั้นบรรยากาศเปลี่ยนแปลง   ความร้อน  ​ เกิดฝนพายุ  ที่ยาวนาน หรือไ่ม่

เพราะการอธิบายอันตรายของ ผู้เชี่ยวชาญ เขาจะอธิบายแค่ว่า   “ให้เรามองเห็นส่วนยอดของภูเขาน้ำแข็ง ที่ล่องลอยอยู่ในท้องทะเลเท่านั้น   แต่ข้างใต้ทะเล มักจะเป็นเงามึด มากมายหลายเท่าตัว. ที่ยังไม่ได้บอก”

หลังจากต่อไปนี้  ญี่ปุ๋น จะต้องกลับมากอบกู้  ประเทศ  เมือง  ความหวัง จิตใจที่เข้มแข็ง ความเป็นระเบียบ วัฒนธรรมน้อบน้อม  ของประชาชน

และก็เชื่อว่า  ญี่ปุ๋นเขาจะกลับหันหลัง อีกครั้งกับนโยบาย  ในเรื่อง ของพลังงานไฟฟ้า หรือ โรงไฟฟ้านิวเครียร์   สำหรับประชาชนของเขา  ซึ่ง เป็นประชากรของโลก ​  ไปสู่  เมืองแห่งพลังงานสีเขียว  แห่งวิถี เรียบง่าย ชาว ซามุไร

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.