ศูนย์ผลิต กังหันลมที่ใหญ่ที่ สุดในเอเชีย (สาธาณรัฐประชาชน จีน)

ทางบริษัทผลิตกังหันลมขนาดใหญ่ ของจีน คุณเปาหนาน ได้ชักชวน พี่บรรจงไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตกังหันลมขนาดใหญ่  และ ได้พูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ และ นำพาชมโรงงาน ทั้งนี้เจ้าของบริษัท กังหันลมแห่งนี้  ได้กล่าว กับ พี่บรรจงว่า  เป็นความความภาคภูมิใจ ของคนเอเชียที่สามารถผลิตกังหันใหญ่ได้  พร้อมทั้งยังได้พาเที่ยวชม สถานที่สำคัญๆใน จีน อีกด้วยครับ

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.