โรงสีข้าวรัชมงคล

งานติดตั้งกังหันลมขนาด  1 Kw/h  ขนาดใบ 2.4 เมตร ที่โรงสีข้าวรัชมงคล เขตนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิต้ิ แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา งานติดตั้งผ่านไปได้สวยงาม   ในบริเวณ ยังมี สวนเกษตรสาธิตทฤษฏีพอเพียง ขององค์ในหลวง  ให้ศึกษา เรียนรู้ด้วยครับ

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.