เราไม่เพียงเปลี่ยนแปลง ประเทศไทย เราต้องการเปลี่ยนโลก

ถ้าคุณคิดอะไร ขึ้นมาเกี่ยวกับการผลิต  อาหาร พลังงาน  หรืออะไรที่เป็นผลผลิต   สิ่งเหล่านั้น เป็นผลต่อระยะยาว ผลกระทบต่อลูกหลาน เหลน พวกเราหรือไม่  จะให้พวกเขาชื่นชม หรือ คอยด่าตามก้น    เปลี่ยนความคิดเดิมๆ

This entry was posted in Stirling Engine (พลังงานความร้อน), ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.