เตา .พลังงานแสง จากดวงอาทิตย์ สำหรับพื้นที่ห่างไกล

เตา หรือ จาน รับแสงรังสี  จากดวงอาทิตย์ ด้วยการดีไซด์  ทำด้วยวัสดุ จากฟิมล์สะท้อนแสง  และ นำเทคโนโลยี่ Open souce มาใช้เกิดการหมุนตามดวงอาทิตย์ได้ด้วย  รูปร่างไม่ใหญ่ กะทัดเหมาะสำหรับ พื้นที่ห่างไกล หรือ พกติดรถ ไว้ในยามที่มีแสงแดดร้อน
และกับเหตุต้น คำถาม   Why  Cook Solar

อ้างอิง : http://www.solaribex.com

หมายเหตุ :
http://www.solaribex.com/#!features/vstc3=tracking
Sun Tracker  :  ตัวจับการหมุนของแสงพระอาทิตย์
Arduino :  เป็น Opensource ควบคุมทางอิเล็คทรอนิค

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.