พลังงานลมจากชุมชุน

นี้เป็นตัวอย่าง และ เป็นภาพที่ดี ในการนำพลังลมในท้องถิ่น มาใช้กับโรงเรียนอนุบาลของเด็กๆ อีกนัยยะสำคัญเป็นการปลูกฝัง ให้กับเด็ก
ในการสัมพัทธ  และเรียนรู้พลังงานใกล้ตัว ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมที่ล้อมรอบที่เขาอาศัยอยู่

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.