เมืองแห่ง กังหันลมผลิตไฟฟ้า

ไม่ว่าจะอยู่มุมที่ไหน สถานที่เมืองอะไร ตามบ้าน ตามสวนสาธารณะ ที่จอดรถ ชุมชนเดินทาง รถไฟ  สนามบิน    กังหันลม มีบทบาทเข้าไป ช่วยผลิตพลังงานไฟฟ้าให้กับทุกๆสถานที่แห่งนั้น หรือ เป็นการร่วมแรงร่วมขัน หรือ  Green City  พร้อมยังสามารถเชื่อมกับระบบ  Grid Connect ได้

หรือถ้าใคร จะทำโปรโมชั่น ซื้อบ้าน แถม กังลมผลิตไฟฟ้าด้วย  ก็ไม่ว่ากัน

หมายเหตุ : Grid Connnect หมายถึง เป็นวิธีการเรียก ในการต่อเข้าระบบไฟฟ้าหลัก (ระบบการไฟฟ้า) ด้วยอุปกรณ์การเชื่อมทางไฟฟ้า
ระบบดังกล่าวมีหน้า ป้อนไฟฟ้าที่ได้จาก กังหันลม หรือ PV

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.