ฟังรายการ วิทยุ มสธ

วันที่ 25  วันจันทร์ เวลา  08.00 สมาชิก หรือ ผู้สนใจ สามารถฟังรายการ วิทยุ  มสธ   จะสัมภาษณ์สด คุณ บรรจง ขยันกิจ เกี่ยวกับเรื่องราว พลังงาน ซึ่งเป้นหัวข้อกำลังฮิต และตื่นตัว กับการสร้างพลังงานจากลม จากธรรมชาติอย่างแท้จริง

ดูผังรายการได้ที่  http://www.stou.ac.th/stouonline/Radio/index.htm

กรุงเทพมหานคร ระบบ A.M. ความถี่ 1467 KHz. และ  ระบบ F.M. ความถี่ 90.75 KHz.
ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
คลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย
สวศ.ลำปาง ระบบ A.M. ความถี่ 549 KHz.
สวศ. ขอนแก่น ระบบ A.M. ความถี่ 621 KHz.
สวศ. สุราษฏร์ธานี ระบบ A.M. ความถี่ 1242 KHz.
สวศ. สงขลา ระบบ A.M. ความถี่ 558 KHz.
สวศ. ระนอง ระบบ F.M. ความถี่ 105.75 KHz.
สวศ. แม่ฮ่องสอน ระบบ F.M. ความถี่ 102 KHz.
สวศ. นครสวรรค์ ระบบ A.M. ความถี่ 936 KHz.
สวศ. กระบี่ ระบบ A.M. ความถี่ 963 KHz.
สวศ. อุบลราชธานี ระบบ A.M. ความถี่ 711 KHz.
สวศ. จันทบุรี ระบบ A.M. ความถี่ 927 KHz.

วันออกอากาศ : วันจันทร์ Download ตารางออกอากาศ

เวลาออกอากาศ
วันที่ : 7,14,21,28 มี.ค. 54
วันที่ : 4,11,18,25 เม.ย. 54
ชื่อรายการ
08.00 – 08.40 น. เทคโนโลยีก้าวไกลกับ มสธ.
08.40 – 09.00 น. 10203 พฤติกรรมมนุษย์
09.00 – 09.05 น. สารพันสาระกับศูนย์วิทยพัฒนา อุบลราชธานี สัปดาห์ที่ 1
09.05 – 09.25 น. 10121 อารยธรรมมนุษย์
09.25 – 09.35 น. นานาสาระกับ มสธ. ชุดเก็บเรื่องมาเล่ากับความสุข ตอนที่ 2,3
09.35 – 09.55 น. 10202 การอ่านภาษาไทย
09.55 – 10.00 น. นานาสาระกับ มสธ. ชุด เก็บเรื่องมาเล่ากับความสุข ตอนที่ 4
10.00 – 10.40 น. เพลงพาเที่ยว
10.40 – 11.00 น. สาระน่ารู้กับบัณฑิตศึกษา (สัปดาห์ที่ 1 , 3 )
คุยข่าว สทว. (สัปดาห์ที่ 2 , 4 )
11.00 – 12.00 น. ศึกษาทันสมัยทางไกล มสธ.
ข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
13.00 – 14.00 น. พบคณาจารย์ สาขาวิชา ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
14.00 – 15.00 น. เพลงร่วมสมัย กับดนตรีไทยแบบเทวัญ
15.00 – 15.10 น. รายการ เวลา มสธ.
15.10 – 15.20 น. รายการ สาระสิบ
15.20 – 16.00 น. เพื่อการแนะแนว
16.00 – 17.00 น. รัฐศาสตร์เพื่อประชาชน
17.00 – 17.20 น. 91325 นิเวศวิทยาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
17.20 – 17.40 น. 91326 วนศาสตร์เกษตร
17.40 – 18.00 น. 94433 ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการเกษตร
18.00 – 18.40 น. เทคโนโลยีก้าวไกลกับ มสธ.
18.40 – 19.00 น. 23303  การบริหารบุคลากรในโรงเรียน
19.00 – 19.20 น. 25304 การแนะแนวในระดับประถมศึกษา
19.20 – 19.40 น. 26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม
19.40 – 20.00 น. 54106 พิษวิทยาและเวชศาสตร์อุตสาหกรรม
20.00 – 20.20 น. 54107 การฝึกงานอาชีวอนามัยความปลอดภัยและเออร์กอนอมิคส์
20.20 – 20.40 น. 33437 การบริหารงารราชทัณฑ์
20.40 – 21.00 น. 33438 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษี
21.00 – 21.20 น. 26405 การศึกษาทางไกล
21.20 – 21.30 น. เพลงจาก มสธ.
21.30 – 21.40 น. นานาสาระกับ มสธ. ชุดเก็บเรื่องมาเล่ากับความสุข (ตอนที่ 1,2)
21.40 – 22.00 น. 41455 กฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา
22.00 – 23.00 น. เพลงร่วมสมัยกับดนตรีไทยแบบเทวัญ
This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.