หลีเปะ ทะเลสวยงาม กังหันลม หมุนติ้ว

การติดตั้งกังหันลม ครั้งนี้ พี่บรรจงบอกว่า ได้โอกาสพักผ่อนไปในตัวด้วย  ได้ดูทะเล สวยที่สุดแห่งหนึ่ง ของประเทศไทยนั้นคือ  หลีเปะ

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.