ญี่ปุ๋น กำลังหาทางออก หันหัวเรือเรื่องพลังงานอีกครั้ง

จากการรายของ Recharge เว็บไซท์อันโด่งดัง เรื่อง Renewable Energy (พลังงานหมุนเวียน พลังงานยั่งยืน)   ญี่ปุ๋นกำลังเจอชะตากรรม หรือ เผชิญหน้า กับแก้ปัญหานิวเคลียร์  ยังไม่มีหน่วยงานไหน เปิดเผยตัวเลขที่แท้จริงว่าใช้ไปเท่าไร??? กับกรณีนี้

ย้อนหลังก่อนหน้านี้ เป้นเวลาหลายสิบปี  พวกเขาให้ความรู้กับชาวบ้าน และทำความเข้าใจ  เรื่องการตั้งโรงไฟฟ้านิวเครียร์ และในที่สุด วันนี้ เหตุที่เกิดขึ้น  เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุด ของภัยใกล้ตัว  กับการใช้ไฟฟ้าแบบ ไม่ให้ชาวบ้านต้องคิดอะไรมาก

นายกญี่ปุ๋น เข้าเยี่ยมกลุ่ม ผู้อพยพ (ซึ่งปัจจจุบัน พวกเขาต้องออกจากบ้านที่เขาอยู่)  ห่างจากโรงไฟฟ้า ไปมากกว่า 20 กิโลเมตร ซึ่งยังไม่มีทีท่า ว่าจะหยุดรอยรั่วได้อย่างสิ้นเชิง

Recharge ได้สัมภาษณ์ นาย ยูชิโนริ อูเอดะ  หัวหน้าสมาคมพลังงานกังหันลม  ถึงการใช้พลังงานกังหันลมในเมือง ฟูกูชิมะ
และ ยังพูดเถึง ญ๊่ปุ๋นนั้นมีงาน วิจัยเรื่อง โซล่าร์เซล ของ บริษัทใหญ่ๆ แบบสุดยอด …. แต่..

อ่านบทความเต็มๆได้ที่

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.