พลังงานนิวเครียดส์ ตื่นๆ (คิดใหม่ ตามก้นคนอื่นเขาทำไม เขาเลิกทำกันหมดแล้ว )

โลกกำลังปั่นป่วนไปด้วยผลกระทบ  Green House effect  ที่มีผลต่อโลก ร่วมกันเผชิญปัญหาชะตากรรม ที่ก่อไว้อันเนินนาน เพราะอุตสาหกรรม ปลดปล่อย ของเสีย สู่ น้ำ อากาศ แร่ธาตุ …

ทั้งหมด …… กำลัง หัน มาเปลี่ยนแปลง ผลักดัน ประเทศของตน โดยเปลี่ยนจากความก้าวหน้า ที่เรียกว่า วิทยาศาสตร์ ไปสู่  Back To The Basic เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืน(Sustainable)  และ ยังเป็นกลไก บทบาท การเป็นผู้นำ นโยบาย วิสัยทัศน์ ประเทศตัวเอง ร่วมทั้งเป็นที่หมายตา ต่อสายตา ชาวโลก  –> ประเทศคุณโครตเจ๋ง มีไฟฟ้าใช้ โดยการใช้ พลังงานธรรมชาติ  แบบไม่มีวันหมด (Renewable) ( ตั้งกดกีดกันทางการค้า  ขึ้นมาใหม่ดีไมเนยี้ะ..^__^)

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.