คณะอบรมวันที่ 14 พค

ภาพการอบรมการทำกังหันลมผลิตไฟฟ้า กับกับ คุณ บรรจง ขยันกิจ พร้อมด้วย นักศึกษา ผู้สนใจ คนทำงาน กลุ่มเล็กๆ ได้รับการถ่ายทอดความรู้ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.