คุยกับเด็ก เพื่ออนาคตของชาติ

VS 

สอนให้เด็กเขาค้นพลังงาน ที่เป้นแบบ Renewable (พลังงานหมุนเวียน) ไม่ใช่แค่ Alternateable (พลังงานทางเลือก)    อย่าชี้แน่แนวทางว่า พลังงานที่ดี คือ นิวเครียร์​ อย่างเดียวเท่านั้น.  เด็กฉลาด ดูได้ที่ Kids Energy แล้วตั้งคำถามถาม ผู้ใหญ่ว่า วันข้างหน้า หนู-ผม จะเอากาก นิวเครียร์ ไปทิ้งที่ไหน

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.