ความแห้ง เพราะ ป่าหายไป

ต่อจากนี้ ต่อไป จะเกิดสภาวะแห้งแล้ง ไม่มีน้ำให้ดื่มกิน   ฝนไม่ตก หรือ เกิดน้ำท่วม อย่างชับพลัน นี้คือ ภาพพื้นที่ป่าธรรมชาติ  ได้หายไป อย่างมากเหลือล้น  ซึ่งถูกเผาล้าง ถางป่า เป้น ไร่ นา สวน  พื้นเพาะปลูกต่างๆ การเกษตร   ไล่ลามเข้าไปยังพื้นที่่ป่า  การทำน้ำมันไบโอจากไร่ปาล์มที่มากเกินไป ก็เช่นเดี่ยวกัน ไม่ได้ทำเพื่อเสริมป่าให้ดูเหมือนป่าธรรมชาติ แต่กลับกลายเป้นการทำลายพันธ์กรรมธรรมชาติ อย่างสิ้นเชิง

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.