กระจกวงแหวน แห่งลม

กังหันลม โปรเจ็คนี้มี ชื่อว่า Wind Lens  ซึงมี ขนาด 12 เมตร จากเส้นผ่าศูนย์กลาง ดีไซด์โดย Ohya’s design   แต่ ว่ายังเป้น ภาพดีไซด์เท่านั้น ทาง Ohya’s design ยังไม่เปิดเผยว่า จะออกมาวางขายเมือไร .    เป็น โปรเจ็ค ที่น่า สนใจทีเดียว .ครับ

อ้างถึง http://www.riam.kyushu-u.ac.jp/windeng/windlense/English.htm

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.