ติดตั้ง กังหันลม บนยอดตึก

อ้างอิง http://www.jetsongreen.com/2009/08/portland-first-rooftop-wind-turbines.html

งานการติดตั้งเสากังหันลม บ้างครั้งก็เป้นสิ่งที่ต้องอาศัยความรู้ แล้ว ยังต้องอาศัยประสพการณ์ กับปัญหาหลายอย่าง ของพื้นที่ . เช่นจำกัด หรือ  ลมแรงๆ
ก็เป้นปัจจัย ในการตั้งเสา ให้เสร็จในเวลาสั้นและลุล่วงด้วยดี

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.