สถานีชาร์ท รถไฟฟ้าส่วนตัว ใช้เวลา 15 นาทีเท่านั้น

อ้างอิง http://www.abb.com/cawp/seitp202/c1333c471ba32773c12578420052eedb.aspx

ABB ผู้คร่ำวอดในวงการ ระบบไฟฟ้า งานแสดง  เจนีวา มอเตอร์  2011 ได้เปิดตัวสถานีชาร์ท ที่เร็วที่สุดในโลก ใช้เวลาชาร์ทเพียง 15 นาที  ซึ่งถ้าเป็นสถานีชาร์มทั่วๆไป จะต้องใช้เวลามากกว่า 2  – 5 ชั่ิงโมงทีเดียว  และก็ มีไฟฟ้าเพียงพอสำหรับวิ่ง 100 กิโลเมตร

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.