เปรียบเทียบการลงทุน ในพลังงงาน

อ้างอิงที่ http://www.iea.org/Textbase/nptable/2007/tackling_t2_1.pdf

การเปรียบเทียบ มี รายการดังนี้ (การลงทุนเป็นราคาที่ใช้กับ ค ศ 2015)

Nuclear = นิวเครียร์
Combine Gas = โรงไฟฟ้าไอน้ำ จาก พลังความร้อนร่วม ใช้ แก็ส, เศษขยะ , ไบโอแมส
Pulverised coal = ถ่านหิน (บด,ผง)
Wind – onshore = กังหันลม บนฝั่ง
Open cycle gas turbine = โรงไฟฟ้าไอน้ำ จาก พลังความร้อน ใช้ แก็ส (มีระบบท่อแก็ส ส่งตรง)

การเปรียบเทียบโดยการใช้ตัวแปรเหล่านี้

Investment cost = ค่าการลงทุน ต่อ Kwh
Construction time, month = ระยะเวลาการสร้าง เป็นเดือน
Lifetime, year = อายุการใช้งานอ (อย่างต่ำ)
Thermal efficiency = การเกิด หรือ สร้างความร้อน
Cost of fuel, USD/MBtu = ราคาของ ต้นทุน ตัวเกิดความร้อน เช่น ราคา แก็ส หรือ ยูเรเนียม ต่อ หน่วยค่าความร้อน
Operation and Maintenance Costs, USD/kW/year = ค่าดูแลรักษา รายปี ต่อ กิโลวัตต์

* นิวเครียร์ จะร่วมค่า กำจัดกากนิวเครียร์ เรียบร้อยประมาณ 350US$ million ต่อ 1 Mwh.

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.