Vestas( Number 1 to Leader)

กับโฆษณา ชิ้นนี้ของ  Vestas ผู้ผลิตกังหันลมขนาดใหญ่ และ เป็นผู้นำของโลก ณ ตอนนี้  กับ ความรู้สึก การทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ให้กับชาวโลกนั้น คือ ลดสภาวะลดโลกร้อน ด้วยการผลิตพลังงานไฟฟ้า จากลม  ซึ่งเป็นการผลิตไฟฟ้า ที่เกิด  CO2 เป็น  0  ให้กับชาวเมือง ทุกทุมโลก

ถ้าย้อนกลับไป ในการตระหนัก ถึงการเปลี่ยนแปลงชั้นบรรยากาศ ด้วยการผลิตไฟฟ้า จากการเผาไหม้ ซึงมีผลทำให้ CO2 และ ก๊าซสารเคมี อื่นๆ มากกมาย  กลับมามีผลต่อมนุษย์ และ การสุญพันธ์  ของสิ่งมีชีวิต  และ เกิดเหตุการณ์มากมาย ต่อโลก …

เราจงภูมิใจ  ว่าเราเป็นส่วนหนึ่ง ที่ทำให้มุนุษย์ ไม่ทำลายโลก ..อีก  ต่อไป …

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.