เชื่อมสายไฟฟ้าจากทะเล เข้าฝั่ง (Grid Connect to offshore Wind farm )

การเชื่อม  ระบบสายส่ง จากกังหันลมในทะเล ก็ เป็นอีกงานที่ทั้งเสี่ยง อันตราย  และต้องเผชิญ ความผิดพลาดสูง นั้นหมายถึงว่า งานทุกๆรายละเอียดต้องเต็มไปด้วยความแม่นยำ และ ความปลอดภัยสูง.. สุดท้าย คือการได้ไฟฟ้า เชื่อมไปยังระบบหลัก และจ่ายออกไปยัง แหล่งปลายทาง.

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.