ช่วง ฤดูพายุ

พายุ คือ สภาพบรรยากาศที่ถูกรบกวนแบบใด ๆ ก็ตาม โดยเฉพาะที่มีผลกระทบต่อพื้นผิวโลก และบ่งบอกถึงสภาพอากาศที่รุนแรง เวลากล่าวถึงความรุนแรงของพายุ จะมีเนื้อหาสำคัญอยู่บางประการคือ ความเร็วที่ศูนย์กลาง ซึ่งอาจสูงถึง 400 กม./ชม. ความเร็วของการเคลื่อนตัว ทิศทางการเคลื่อนตัวของพายุ และขนาดความกว้างหรือเส้นผ่าศูนย์กลางของตัวพายุ ซึ่งบอกถึงอาณาบริเวณที่จะได้รับความเสียหายว่าครอบคลุมเท่าใด ความรุนแรงของพายุจะมีหน่วยวัดความรุนแรงคล้ายหน่วยริกเตอร์ของการวัดความรุนแรงแผ่นดินไหว มักจะมีความเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ


พายุฝนฟ้าคะนอง มีลักษณะเป็นลมพัดย้อนไปมา หรือพัดเคลื่อนตัวไปในทิศทางเดียวกัน อาจเกิดจากพายุที่อ่อนตัวและลดความรุนแรงของลมลง หรือเกิดจากหย่อมความกดอากาศต่ำ ร่องความกดอากาศต่ำ อาจไม่มีทิศทางที่แน่นอน หากสภาพการณ์แวดล้อมต่าง ๆ ของการเกิดฝนเหมาะสม ก็จะเกิดฝนตก มีลมพัด
พายุหมุนเขตร้อนต่าง ๆ เช่น เฮอร์ริเคน ไต้ฝุ่น และไซโคลน ซึ่งล้วนเป็นพายุหมุนขนาดใหญ่เช่นเดียวกัน และจะเกิดขึ้นหรือเริ่มต้นก่อตัวในทะเล หากเกิดเหนือเส้นศูนย์สูตร จะมีทิศทางการหมุนทวนเข็มนาฬิกา และหากเกิดใต้เส้นศูนย์สูตรจะหมุนตามเข็มนาฬิกา โดยมีชื่อต่างกันตามสถานที่เกิด กล่าวคือ
พายุเฮอร์ริเคน (hurricane) เป็นชื่อเรียกพายุหมุนที่เกิดบริเวณทิศตะวันตกของมหาสมุทรแอตแลนติก เช่น บริเวณฟลอริดา สหรัฐอเมริกา อ่าวเม็กซิโก ทะเลแคริบเบียน เป็นต้น รวมทั้งมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณชายฝั่งประเทศเม็กซิโก
พายุไต้ฝุ่น (typhoon) เป็นชื่อพายุหมุนที่เกิดทางทิศตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ เช่น บริเวณทะเลจีนใต้ อ่าวไทย อ่าวตังเกี๋ย ประเทศญี่ปุ่น
พายุไซโคลน (cyclone) เป็นชื่อพายุหมุนที่เกิดในมหาสมุทรอินเดียเหนือ เช่น บริเวณอ่าวเบงกอล ทะเลอาหรับ เป็นต้น แต่ถ้าพายุนี้เกิดบริเวณทะเลติมอร์และทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศออสเตรเลีย จะเรียกว่า พายุวิลลี-วิลลี (willy-willy)
พายุโซนร้อน (tropical storm) เกิดขึ้นเมื่อพายุเขตร้อนขนาดใหญ่อ่อนกำลังลง ขณะเคลื่อนตัวในทะเล และความเร็วที่จุดศูนย์กลางลดลงเมื่อเคลื่อนเข้าหาฝั่ง
พายุดีเปรสชัน (depression) เกิดขึ้นเมื่อความเร็วลดลงจากพายุโซนร้อน ซึ่งก่อให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองธรรมดาหรือฝนตกหนัก
พายุทอร์นาโด (tornado) เป็นชื่อเรียกพายุหมุนที่เกิดในทวีปอเมริกา มีขนาดเนื้อที่เล็กหรือเส้นผ่าศูนย์กลางน้อย แต่หมุนด้วยความเร็วสูง หรือความเร็วที่จุดศูนย์กลางสูงมากกว่าพายุหมุนอื่น ๆ ก่อความเสียหายได้รุนแรงในบริเวณที่พัดผ่าน เกิดได้ทั้งบนบก และในทะเล หากเกิดในทะเล จะเรียกว่า นาคเล่นน้ำ (water spout) บางครั้งอาจเกิดจากกลุ่มเมฆบนท้องฟ้า แต่หมุนตัวยื่นลงมาจากท้องฟ้าไม่ถึงพื้นดิน มีรูปร่างเหมือนงวงช้าง จึงเรียกกันว่า ลมงวง

ายุหมุนในเขตร้อน (Tropical Cyclone) เกิดขึ้นในบริเวณเส้นศูนย์สูตรระหว่าง 23 1/2 องศาเหนือ และ 23 1/2 องศาใต้ บริเวณก่อตัวของพายุ มักจะมีอุณหภูมิของน้ำสูงกว่า 26 องศาเซลเซียส (80 องศาฟาเรนต์ไฮต์) และลมสงบเงียบเป็นเวลานาน ลักษณะของพายุมีความกดอากาศต่ำ มีเมฆที่ก่อตัวทางตั้ง ตรงศูนย์กลางของพายุจะมีลักษณะกลมหรือว่ากลมรี เรียกว่าตาพายุ ขนาดเส้นผ่าศุนย์กลางประมาน 50-200 กม.ลมจะสงบเงียบ ท้องฟ้าโปร่งไม่มีฝน แต่บริเวณรอบๆจะมีลมรุนแรง มีพายุฝนฟ้าคะนอง

กรมอุตุนิยมวิทยา แบ่งความรุนแรงของพายุเขตร้อนเป็น 3 ระดับคือ
1. พายุดีเปรสชั่น (Depression) เป็นพายุกำลังอ่อน มีความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน 33 น๊อต (62 กม./ชม.)
2. พายุโซนร้อน (Tropical Storm) พายุปานกลาง มีความเร้วลมใกล้ศูนย์กลาง ตั้งแต่ 34-63 น๊อต (63-117 กม./ชม.)
3. พายุไต้ฝุ่น (Typhoon) เป็นพายุที่รุนแรงที่สุด มีความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง ตั้งแต่ 64 น๊อต (118 กม./ชม.)
Velocity Units Converting Table (ตารางแปลงอัตราคมเร็วลม)

m/s = เมตร ต่อ วินาที
km/h = กิโลเมตร ต่อ ชั่วโมง
ft/min = ฟุต ต่อ นาที
ft/s = ฟุต ต่อ วินาที
yards/min = หลา ต่อ นาที
mph = เมตร ต่อ ชั่วโมง
knots = น๊อต ต่อ วินาที

อ้างอิงที่ http://www.engineeringtoolbox.com/velocity-units-converter-d_1035.html

อ้างอิง   : http://www.engineeringtoolbox.com/velocity-units-converter-d_849.html

Speed is the rate of covering distance and can expressed as

v = s / t (1)

where

v = velocity (m/s, km/h, mph ..)

s = distance traveled (m, km, miles ..)

t = time taken (s, hours …)

The table below can be used to convert between common speed and velocity units:

Speed
Meter per second
(m/s)
Kilometer per hour
(km/h)
Nautical mile per hour
(knots)
Miles per hour
(mph)
Feet per second
(ft/s)
1.0 3.6 1.9 2.2 3.3
2.0 7.2 3.9 4.5 6.6
3.0 10.8 5.8 6.7 9.8
4.0 14.4 7.8 8.9 13.1
5.0 18.0 9.7 11.2 16.4
6.0 21.6 11.7 13.4 19.7
7.0 25.2 13.6 15.7 23.0
8.0 28.8 15.6 17.9 26.2
9.0 32.4 17.5 20.1 29.5
10.0 36.0 19.4 22.4 32.8
11.0 39.6 21.4 24.6 36.1
12.0 43.2 23.3 26.8 39.4
13.0 46.8 25.3 29.1 42.7
14.0 50.4 27.2 31.3 45.9
15.0 54.0 29.2 33.6 49.2
16.0 57.6 31.1 35.8 52.5
17.0 61.2 33.0 38.0 55.8
18.0 64.8 35.0 40.3 59.1
19.0 68.4 36.9 42.5 62.3
20.0 72.0 38.9 44.7 65.6
21.0 75.6 40.8 47.0 68.9
22.0 79.2 42.8 49.2 72.2
23.0 82.8 44.7 51.5 75.5
24.0 86.4 46.7 53.7 78.7
25.0 90.0 48.6 55.9 82.0
26.0 93.6 50.5 58.2 85.3
27.0 97.2 52.5 60.4 88.6
28.0 100.8 54.4 62.6 91.9
29.0 104.4 56.4 64.9 95.1
30.0 108.0 58.3 67.1 98.4
31.0 111.6 60.3 69.3 101.7
32.0 115.2 62.2 71.6 105.0
33.0 118.8 64.2 73.8 108.3
34.0 122.4 66.1 76.1 111.5
35.0 126.0 68.0 78.3 114.8
36.0 129.6 70.0 80.5 118.1
37.0 133.2 71.9 82.8 121.4
38.0 136.8 73.9 85.0 124.7
39.0 140.4 75.8 87.2 128.0
40.0 144.0 77.8 89.5 131.2
41.0 147.6 79.7 91.7 134.5
42.0 151.2 81.6 94.0 137.8
43.0 154.8 83.6 96.2 141.1
44.0 158.4 85.5 98.4 144.4
45.0 162.0 87.5 100.7 147.6
46.0 165.6 89.4 102.9 150.9
47.0 169.2 91.4 105.1 154.2
48.0 172.8 93.3 107.4 157.5
49.0 176.4 95.3 109.6 160.8
50.0 180.0 97.2 111.9 164.0
This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.