เครื่องสเตอลิง กับ แสงอาทิตย์

เครื่องสเตอลิง ที่ถุกคิดค้น โดย โรเบริต สเตอลิง ที่ใช้ความร้อน จากการเผาไม้ (ฟืน สมัยก่อน เมื่อ เกือบ 100 )  เกิดเป็นกลไกการหมุน    สามารถนำพลังงานกลเหล่านี้ไป ขับเคลื่อน  ปั๊มน้ำ หรือ รถยนต์     แต่หลังจากได้มีการประติวัติอุสาหกรรม เครื่องจักรไอน้ำ และ น้ำมัน เข้ามาทำให้เครื่องยนต์สเตอริง  ได้หายจากโลก ..  แต่การกลับมา อีกครั้งในยุคศรรตวรรตที่ 21   ซึ่งเป็นยุคของโลก ที่เต็มไปด้วย  ปัญหาสิ่งแวดล้อม โลกร้อน  ป่าไม้ถูกทำลาย   และ ยุคต้นตอ ที่ทำให้โลก อายุสั้นมากขึ้น

การกลับมาของเรื่องสเตอลิง   วิศกร นักวิทยาศาสตร์ ได้นำเครื่องยนต์สเตอลิง มาใช้กับ แสงอาทิตย์ โดยไม่มีการเผาไหม้ใดๆ  และทิ้งเศษเหลือให้กับโลกแม้แต่นิดเดียว    โดยอาศัยหลัก การหลาย อย่างประกอบเข้า   มีพาราโบลา รับแสง และ สะท้อนไปยัง  เครื่องสเตอลิง เพื่อให้เกิดความร้อน มีผลทำใหเกิดกลไกของเครื่อง แล้วนำไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

สำหรับ ประเทศไทย  แล้วเรารู้สึกเสียดาย ที่ ยังไม่มีใครทำ เครื่องนี้จริงๆ และใช้งานได้.   หรือ อาจจะเป้นเพราะ  ทุนในการวิจัยนั้นไม่มี . (เพราะ คนไทยทำได้.)

เครื่องสเตอลิง

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.