ยอมลงทุน (ทุบโรงไฟฟ้านิวเครียร์ ไปสร้างฟาร์มกังหันลม)

จากสถานะการณ์​  ทั้งทาง สิ่งแวดล้อม  ที่จะตีกรอบให้มนุษน์คนเรา  อยู่ในวงกรอบของโลก เพราะโลกเป็นตัวกำหนดธรรมชาติ ไม่ใช่มนุษษ์  จะเห็นได้จาก ปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะน้ำท่วม อย่างมโหฬาร และ แผ่นดินใหว  . เพราะมนุษย์  ใช้สิ่งที่ธรรมชาติสร้าง ดัดแปลง  รวดเร็ว  เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ ธรรมชาติ ไม่สามารถ ปรับตัวเข้ากับมนุษย์ได้.​ .. แล้วอะไรจะเกิดขึ้น
​​    จากการดิ้นรน หาความรู่ทางวิทยาศาสตร์  หัวอัตราก้าวหน้า แต่ต้อง กลับหลังหัน แบบ  360​ศา อะไรเกิดขึ้น  จากการใช้พลังงานไฟฟ้า จากนิวเครียร์   แบบ ไม่ต้องดิ้นรนหา พลังงานอื่นให้เหนื่อยยากลำบาก  แต่ทำไม ถึงต้องทุบโรงไฟฟ้านิวเครียร์ทิ้ง แล้วหันไปเลือกพลังงงาน อื่นๆ  แล้วจะคุ้มทุนหรือไม่     ไฟฟ้ามี 24 ชม หรือเป่า​  ไฟฟ้าดับทั้งเมือง จะมีระบบสำรองอะไรไม..
..​  คำตอบ ไม่มีใครบอก ความจริง  เพียงอ้าง ว่าโลกร้อน เท่านั้น หรือ..?

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.