ดีไซด์ ใบกังหันลมขนาดเล็ก(Prefab)

เริมตั้งแต่ การออกแบบใบ มุมอัลฟ่า , ค่า R และ แบ่งออกเป็น section ,ทำ  template , เพาะไม้ ,ขึ้นรูปทรง,ถากใบด้วยเครื่องมือช่างไม้  อย่าง หยาบ ,  ละเอียด  จนได้  มุมอัลฟ่า,ค่า  R ตาม template

อ้างอิงที่ http://www.aerodyndesign.com/SMALL_WIND_TURBINE/SMALL_WIND_TURBINE_FAB.htm

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.