นักวิจัยกังหันลม อีกท่าน ดร. วิรชัย โรยนรินทร์

เราเชื่อว่ายังมี ผู้คนอีกมากมาย เยาวชนรุ่น หลังที่ต้องการหาความรู้ ใหม่ ด้านงานวิจัยกังหันลม  . และ จะสามารถ ต่อยอด สืบสาน  พัฒนา นำความคิดใหม่  ไปวิจัย  และ ได้ถ่ายทอดต่อไป จาก  1 เป็น  2

นี้ก็เป้น web site  อีกหนึ่งแห่ง  ของ นักวิจัยกังหันลม อีกท่าน ดร. วิรชัย โรยนรินทร์  สามารถติดตาม ข้อมูลงานวิจัยของท่านได้.

อ้างอิงที่  http://www.thaiwindy.com/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B3.html

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.