เศรษฐกิจสร้างสรรค์

อะไรคืือ เศรษฐกิจสร้างสรรค์  และ สร้างสรรค์เศรษฐกิจ ได้อย่างไร  แล้วทำให้เกิดสร้างสรรค์  ด้วยวิธีไหน    คำคำนี้  ถึงแม้จะมีมานาน แต่ก็เป้น คำที่ใช้ได้  กับทุกๆ ศาตร์ ทุกๆ แขนง

สามารถดูคำตอบกันได้ที่ http://www.chulapedia.chula.ac.th/index.php/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.