สถานีชาร์ทฟรี ที่บ้านคุณ . Drive Green for Life

ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆ  ก็ต้องมีเงื่อนไขเหมือนกันบ้างว่า จะได้พลังงานธรรมชาติฟรีก็ ต้องลงทุนกันบ้าง​  จะจับปลาไฉน ไม่มีเครื่องมือ จับ ..  ต่อยอด การใช้งานให้หลากหลาย เหมือนกว่าที่ เป็นอยู่ ใช้ว่าไฟฟ้าที่ได้ จะไปขายได้อย่างเดียว มันสามารถทำให้เกิดรายได้   ถ้า เกิดได้ มีไอเดีย.. บรรเจิด   นี้ก็เป็นไอเดีย จับแสงแดด บนหลังคาที่บ้าน มาชาร์ทเข้ากับ รถไฟฟ้า ส่วนตัว   .  ถึงแม้ว่าบ้านเรายังไม่เกิด หรือ รัฐบาลไม่สนใจ เรื่อง ภาวะโลกร้อน  ในความจริง รถยนต์ ในเมืองหลวงนี้ คือสามาเหตุ การปล่อยความร้อนทุก 24 ชัวโมง ไม่มีวันหยุด  ..    ​

การออกแบบระบบโซลา่ร์เซลล์  อยูที่ 2.5 Kw  โดยให้กำลังงาน 3000 Kw ต่อปี  และสามารถใช้กับรถไฟฟ้าส่วนตัวได้   1000 ไมล์ ต่อเดือน  .ด้วยระบบชาร์ท 24o V.
สุดคุ้ม   ระบบนี้ คาดว่า ราคาจะอยู่  $10,000 US  หรือราคา 3 แสนกว่าๆ  .

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.