โซลาร์เซลล์ บน สพานที่ใหญ่ทีสุด ในโลก ที่ Blackfriars

อ่านได้ที่ http://www.solarcentury.co.uk/commercial/blackfriars/

โซลาร์เซลล์  มากกว่า 4400  ตัวได้ถูกติดตั้งลงบน สะพานBlackfriars  สามารถให้พลังงานมากกว่า  900,000kWh  และ ลด Co2  มากกว่า  511  ตัน

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.