กังหันลมแนวตั้ง กับ มหาวิทยาลัยบูรพา (วิทยาเขตชลบุรี)

โปรเจ็คของ นักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา กังหันลมแนวตั้ง เพื่อศึกษาต้นแบบการทำงานกังหันลมแนวตั้ง และการทดลองวัสดุ   ให้กับรุ่นน้องๆ พัฒนาต่อไป.

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.