พลังงานลมคือคำตอบ..ในยุควิกฤตน้ำมันและภาวะโลกร้อน (ความจริงจัง หรือ เอาหน้าไปวันๆ )

…..รัฐบาลไทยคาดการณ์ความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่ตรงกับความจริง และแทนที่จะลงทุนกับประสิทธิภาพทางพลังงานและพลังงานหมุนเวียน รัฐบาลกลับลงนามในสัญญากับโรงไฟฟ้าถ่านหิน และมีความคิดที่จะริเริ่มโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ทั้งๆ ที่รัฐบาลกล่าวเองว่าภาคใต้ของประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตพลังงานลมถึง 1,600 เมกะวัตต์ ”

อ่านเพิ่มที่  ..http://quitcoal.wordpress.com/2008/07/14/wind-farm-koh-larn/

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.