เมื่ออายุโซลาร์เซลล์ หมดอายุ(ขยะ สารพิษจะเยอะไม?)

การส่งเสริมการติดตั้ง โซลาร์เซลล์ เป็นฟาร์มเพื่อผลิตไฟฟ้า ซึ่งมีอายุการใช้งาน ในการรับประกันอายุการใช้งาน 20 ปี และหลังจากนั้น  จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้น้อยลงๆ ทำให้การลงทุนนั้นไม่คุ้มค่า ต่อการผลิต และที่สำคัญ โซลาร์เซลล์ นั้นไม่สามารถ บำรุงให้เหมือน กับการซ่อมรถ เปลี่ยนอะไหล่ ก็ทำไม่ได้   ปัญหาหลังจาก 20 ปีผ่านไป  ขยะจากแผงโซลาร์เซลล์ ที่ประกอบไปด้วย สาร ประกอบอันตราย  นั้นกลายเป็น .สิ่งที่ ต้องคิดว่า จะทำไง  เพราะว่า ฟาร์ม โซลาร์เซลล์  ถ้าคิดปริมาณ ที่ทิ้ง เป็น หลายร้อยตัน  ทีเดียว .. ..

อ่าน

The Dark Side of Solar Panels    http://www.treehugger.com/corporate-responsibility/the-dark-side-of-solar-panels.html

Solar Panels: Tomorrow’s Toxic Waste?    http://motherjones.com/blue-marble/2010/03/are-your-solar-panels-toxic

Danger: Solar Panels Can Be Hazardous to Your Health   http://cleantechnica.com/2009/01/14/danger-solar-panels-can-be-hazardous-to-your-health/

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.