พาราโบลา + สเตอริง

เมือ่หลายเดือน เกิดปรากฏการณ์ นักวิจัยกลุ่มหนึ่งของเมืองไทย ได้วิจัยเครื่องสเตอริง ต้นแบบขึ้นมา แต่เรารู้สึกเสียดายที่  การวิจัยดั่งกล่าวเน้นไปที่ ไอโบชีวมวล . ซึงนำความร้อนมาเผให้ความร้อน ทำให้เครื่อง สเตอริงหมุน แล้วนำกำลังงาน ไปใช้งาน และงานโดยส่วนมาก ที่จะถูกนำไปใช้ คือ ผลิตไฟฟ้า และน้ำความร้อนที่ได้ ไปทำอย่างอื่น..

นี้คือ TheDishPower  ที่มี Concept ก็คือ  เปลี่ยนแปลงโลก(Change The World) ซึ่งได้รับการออกแบบได้สวยงาม.

ติดตามได้ที่  http://thepowerdish.com

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.