ประเทศไทย มาแล้ว พลังานแสงอาทิตย์ ของ ไทยโซลาร์ เอนเนอร์ยี่

นานครั้ง เราจะเห็น กลุ่มคนที่ มองเห็น พลังงานทีได้มาฟรีๆ  แล้วนำมาสร้างพลังงาน.    บริษัท ไทยโซลาร์ เอนเนอร์ยี่   หรือ  http://www.thaisolarenergy.com  ได้ทำการ ก่อสร้างโรงไฟฟ้า ความร้อน จากแสงอาทิตย์ แบบ พาราโบล่าร์ รางยาว หรือ   CSP  .  โดย โครงการทั้งหมด อยู่ที่  กาญจนบุรี และ .สุพรรณบุรี .  สามารถสร้างไฟฟ้าได้ จากโครงการแรก อยูที่  5  เมกะวัตต์

หลักทำงานก็ คือ ได้ความร้อน โฟกัสไปยังท่อส่งน้ำร้อน ส่งไปยังถัง เก็บความดัน และ ความร้อนสูง ซึ่งสูง > 300  องศาทีเดียว . แต่เทคโนโลยี ชนิดนี้เรายังไม่รู้ว่า จะใช้ถังเกลือ หรือ ถังโซเดียมคลอไรด์  ในการกักเก็บความร้อน และ ตัวกลางถ่ายเทความร้อน หรือไม่ .. เมือได้ ไอน้ำ จากถังความดัน ก็ได้ ไอน้ำ ไป หมุน ใบพัด หรือ เทอร์ไบน์ เกิดพลังงานกลไปหมุน ตัวผลิพลังงงานไฟฟ้านั้น คือ ไดนาโม.  และ ส่งต่อไปยัง . สายส่ง ขายให้กับการไฟฟ้าต่อไป

สรุปในขั้นท้ายนี้ ถ้าเทคโนโลยี่ CSP นั้นถูกกว่า Solar Cell  ทางเลือกที่ดีสหรับการผลิตไฟฟ้า แบบไม่มี ของเสียเลย.. เทคโนโลยี่ CSP  จะก้าวเข้ามามี บทบาทสำคัญสำหรับโรงงานไฟฟ้าขนาดใหญ่…

อ้างอิงที่

http://www.bloomberg.com/news/2011-11-29/thai-solar-energy-to-spend-14-billion-baht-on-new-projects-1-.html

http://www.thaisolarenergy.com

http://www.thaisolarenergy.com/knowledge.php

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.