งาน BOI แฟร์ 5-20 มกราคม

ก่อนถึงวันเปิดงาน  BOI แฟร์ 5-20 มกราคม จริงๆ ขอปล่อย แนวคิด ในงานนี้ คือ  ความยั่งยืน ในเรื่องของ พลังงาน  ที่ทุกคน ทุกฝ่าย ตระหนักถึง ผลกระทบอันใหญ่หลวง.

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.