บรรยาย ไบเทค บางนา 29 ธค 2554

เรียน ผู้สมาชิก หรือ ผู้ที่สนใจร่วมฟังบรรยาย  การทำกังหันลม  ที่อาคาร ไบเทค บางนา 29 ธค 2554  งานสำหรับ ผู้ประสพภัยน้ำท่วม  เวลาการบรรยายได้แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ

14.oo น  และ  16.00  น.

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.