ถ่ายทอด ความรู้ให้กับนักศึกษา ป โท (ที่ปรึกษาโปรเจ็ค นักศึกษา ป โทมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี)

ในหัวข้อที่น่าสนใจ การทำปล่องลม เพื่อทดสอบ ประสิทธ์ ของกังหันลม ขนาดไม่เกิน 500W

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.