ทางออกข้อแรก ของไทย กับแผนการมีไฟฟ้าใช้ โดย ซื้อไฟฟ้า จากลาว

สู่ยุทธศาสตร์อันยอดเยี่ยม อ่านบทวิเคราะห์ ข้อมูลแบบเปิดผย เขื่อน ไชยะบุรี

อ้างอิง จาก กระทรวงพลังงาน http://www.eppo.go.th/power/xayaburi-pp.pdf

http://www.eppo.go.th/power/pdp/index.html

http://www.eppo.go.th/doc/strategic-plan/strategic-plan-exsum/ex-sum-strategic-plan-2555-2558.pdf

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.