โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์: จำเป็นและปลอดภัยจริงหรือ

ถึงเวลา แล้วหรือนี้ .. ที่โลก ตะวันตก จะขายขยะ โรงไฟฟ้านิวเครีย์ ให้กับ โลกตะวันออก ในขณะที่โลก ตะวันตก หาทางออกโดย พลังงงานธรรมชาติ..

อ่านบทความ สนับสุนน การสร้างโรงไฟฟ้านิวเครียร์ http://www.eppo.go.th/nuclear/chavalit-nuclear.pdf
การผลิตไฟฟ้า เพื่ออุสาหกรรมมากกว่า > 36 % http://www.eppo.go.th/doc/strategic-plan/strategic-plan-exsum/ex-sum-strategic-plan-2555-2558.pdf

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.