โซลาร์เซลล์ 1 watt 1 $US ( 1 วัตต์ 32 บาท )

 

นับวัน โซลาร์เซล ที่ผลิตจากจีน  ถุกนำเข้ามาในตลาดเยอะขึ้น  ทำให้ ตลาดโซลาร์เซล ถูกลงมากๆ   บริษัท คนไทย  นำเข้า ก็ยังขายตั้งราคาแพง    จึงทำให้คนที่ต้องการอยากใช้  ไม่สามารถเข้าถึงราคาได้  
 ทำให้เกิดกลุ่ม คนไทยที่ สนใจ ด้านพลังงานธรรมชาติ นำพลังานโซลาร์เซลล์ มาใช้ในงาน เกษตร โดย ราคา ถุกกว่า ราคาท้องตลาดมากๆ น่าจะตก ราวๆ  วัตต์ ล่ะ 50-60 บาท . ซึ่งเป็นสิ่งที่ชมเชย.ในการรวมศักยภาพ ติดตามได้ที่่ http://www.kasetporpeang.com/forums/index.php?topic=53511.0

ในเมื่อราคา พลังงานถูกขนาดนี้ ทำไม ต้องคิดถึงเรื่อง ขายไฟฟ้า ล่ะ ..  ทำไม  ไม่ทำให้ ทุกๆบ้าน สามารถมีพลังงาน  ของตัวเอง  3-4 kWh  ก็เพียงพอแล้ว    ใยต้องสนใจ ราคาไฟฟ้า ที่ขึ้น .. อีกเหล่า..   นี้ล่ะคือ ความฝัน   ระบบไฟฟ้าไร้สาย..ที่แท้จริง…   

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.