กังหันลม ขนาดใหญ่ กับ ทีมงาน FATSHORE

ทีมงานคนไทย นำทีมโดย คุณ ชัยณรงค์ สุขุมประเสริฐศรี  ที่ทำงานด้านการติดตั้ง กังหันลม ขนาดใหญ่  ข้ามน้ำทะเล  เรียนรู้ จากประเทศเดนมาร์ก  ซึ่งในประเทศไทยจะหาผู้เชียวชาญ  ด้านนี้โดยเฉพาะได้ยาก
ทั้งหมดรวมเรื่องราว ประสพการณ์  อุดมการณ์  เพื่อสังคมไทย  และ  หล่อหลอมรวม  เป็น FATSHORE   ติดตามผล ทาง กังหันลม ขนาดใหญ่ ได้ที่  http://www.fatshore.com/aboutus.html

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.