Wind VS Coal (สายลม ปะทะ ถ่านหิน)

สถานการณ์ ปัจจุบัน   การผันผวน  ราคาพลังงาน  โดยเฉพาะ น้ำมัน   สูงบ้างต่ำ บ้าง   เป็นเรื่อง ทางเศรษศาสตร์ ทั้งสิ้น    ถ้ามีพลังงาน แบบไม่มีเสียเงิน   กับคำถามว่า   บริษัท น้ำมัน   ถ่านหิน  จะไปขายอะไร ในเมื่องานหลัก คือ ขายน้ำมัน    กล่าวถึงแม้บ้านเรา  ประกาศราคาน้ำมันสูงขึ้น ก็มี การตื่นตัว พลังงงาน อื่นๆ มาทดแทนน้ำมัน  ทำให้เห็นว่าคนไทยทำได้  เช่น  พลังงานน้ำจากไฮโดรเจน  พลังงานงานลมผลิตไไฟฟ้า  พลังงานแสงแดด  .  แม้แต่ในภาครัฐเองบางหน่วยงาน ก็เป้นห่วง แต่ก็ไม่สามารถทำได้ ( เพราะมีนักการเมืองส่วนหนึ่ง ไปทำธุรกิจด้านนี้  ขัดผลประโยนช์ )

การทำเรื่องนี้ ต้องเป็นเรื่อง ที่ต้องทำงานร่วมกัน  ในความหมายถึง ประชาชน  , ผู้ค้นคว้า  ถึงแม้ทำได้ แต่ก็มี ข้อ จำกัด  โดยเฉพาะเรื่อง  ทุน  และ นโยบาย การสนับสนุน  กับโครงการ เช่น พลังงานลม   ให้เงินสนนับทุน การสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลม .กับทุกๆหมูบ้าน โดยแล้วขายให้กับการไฟฟ้า เงินที่ได้ก็ มาจ่ายเป็น  การพัฒนา หมู้บ้าน  หรือ เงินส่วนหนึ่ง  ก็ให้ไปพัฒนากังหันลมขนาดใหญมากขึ้น .  หรือ แม้แต่พลังงานแสงแดด  หรืออะไรที่เป็นผลต่อการพัฒนาประเทศ

แต่นโบายพลังงานกับให้ความสำคัญ กับเอกชน ที่นำเงินมาลงทุน นโญบายทางเศรษศาตร์ เห็นดีเห็นงามกับเอกชนเสียมากกว่า . เหตุผลข้อแรกเพราะ  เอกชนพร้อม

และเพื่อเป้นการสงเสริม  ได้เพิ่มค่า  adder เป็นเวลา 10  ส่วนต่างที่จ่ายไป ด้วยเงินภาษีประชาชนเอง  แต่รัฐไม่เคยให้ผลประโยชน์กับประชาชน
กับนโนโยบายใหม่ๆ กับการซื้อขาย ไฟฟ้าโดยไม่มี adder  นั้นควรทำ เพราะไฟฟ้าที่ได้จากการผลิตจาก กังหันลม หรือ แสงแดด  นั้นสามารถลด คาร์บอน ได้ปีล่ะหลายๆ ล้านตัน  นั้นหมายถึงว่า  ตลาด คาร์บอน เครดิต ก็ยังรองรับเพื่อเพิ่มรายได้
ถ้าเทียบกับโรงไฟฟ้า ถ่านหิน และน้ำมัน   ทีปล่อยคาร์บอน ออกสู่ชั้นบรรยากาศ  นำไปสู่โลกร้อน..

This entry was posted in ข่าว,เทคโนโลยี่ด้าน พลังงานสีเขียว (News Green). Bookmark the permalink.

Comments are closed.